מבנה קורס - מומחה במיסוי מקרקעין - אונליין:

קטעים מתוך הקורס:

אופן למידת הקורס:

מה קורה עם עדכונים לחוק?

מה התנאים לקבלת תעודת בוגר קורס?

מה מצופה מהתלמיד בתום הקורס?

בוגרים מספרים...

רוצה להירשם?

להרשמה – יש למלא את הפרטים הבאים: